You are here: Hem -  Babyliss Easy Curl förändring av GRP78 nivåer I motsats

Babyliss Easy Curl förändring av GRP78 nivåer I motsats

Babyliss Easy Curl

y, efter neurotoxiskt METH administration, medan det inte fanns någon signifikant förändring av GRP78 nivåer. I motsats härtill låg dos METH (1,0; mg / kg) förbehandling ökade grp78 nivåer och inhiberade induktionen av CHOP i mitthjärnan utan METH neurotoxicitet. Dessa fynd av ER stress hos djur som förbehandlats med METH associerades med en tidig ökning av SOD1 nivåer och uppreglering av Bcl-2. Farouk Chi Plattång Därför föreslår vår studie att förbehandling med lågdos METH kan vara skyddande mot METH neurotoxicitet i mellanhjärnan, som leder till förtryck av oxidativ stress och apoptotiska mekanismer, dels via ER stressrelaterade vägar. Eftersom kroniska humana meth missbrukare administrera lågdos Babyliss Easy Curl METH upprepade gånger under en längre period innan giftinjektion, kan utredning av patofysiologin av meth neurotoxicitet hos djur förbehandlade med lågdos METH ge användbar information om patofysiologin vid kronisk och / eller dödligt methanvändning i fall av meth relaterade dödsfall.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer