You are here: Hem -  Babyliss Locktång ger möjligheter att kombinera avfalls tillvaratagande

Babyliss Locktång ger möjligheter att kombinera avfalls tillvaratagande

Babyliss Locktång

Accelerated Plattång Ghd Rosa karbonatisering av alkaliska avfall såsom stålslagg ger möjligheter att kombinera avfalls tillvaratagande med klimatförändringarna genom att utnyttja koldioxid (CO2). En metod för att uppnå detta är genom en indirekt karbonatisering process för att producera en säljbar utfällt kalciumkarbonat (PCC), med användning av ammonium-salter för att selektivt extrahera kalcium från stålframställningsslagg. Två oadresserade designparametrar för en slaggbaserad anläggning som skiljer sig från den hos en traditionell PCC anläggning är effekten av mineralogi på extraktion effektivitet vid användning av ett flerkomponent, heterogen foder som slagg och de utmaningar som den resultelakvattenkemin. Denna uppsats presenpetrografiska Babyliss Locktång textur synpunkter på effekten av kalcium utlakning via ammoniumklorid på individuella korn av dikalciumsilikat i tre olika utsträckning outnyttjade stålframställning slagg. Dessa observationer sedan tolkas tillsammans med uppmätta förändringar i lösning l
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer