You are here: Hem -  Babyliss Plattång initiativ för att bedöma effektiviteten i

Babyliss Plattång initiativ för att bedöma effektiviteten i

Babyliss Plattång

Denna studie genomfördes för att utvärdera effektiviteten i Babyliss Plattång ett beslutsstödsystem (DSS) för kredithantering. Denna studie utgjorde en del av ett större initiativ för att bedöma effektiviteten i IT-baserade kredithanteringsprocesser vid State Bank of India (SBI). En sådan studie har nödvändig sedan kreditprövning har vuxit fram till att bli en kritisk underfunktion i indiska banker med tanke på ökande förekomsten av nödlidande tillgångar. DSS som vi bedömde var en kredit bedömningssystem som utvecklats i Quattro Pro® på SBI. Detta system hjälper i Ghd Eclipse Köpa analysen av balansräkningar, beräkning av nyckeltal, kassaflödesanalys, framtida prognoser, känslighetsanalys och riskbedömning enligt SBI normer. Vi använde en stark kvasi-experimentell design, som kallas Salomos fyra gruppdesign, för vår bedömning. I vårt experiment, förvaltare av SBI som deltog utbildningsprogram på SBI utbildning college, var ämnena. Experimentet bestod av mätningar som togs som för- och eftertester. En experim
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer