You are here: Hem -  Babyliss Plattång Mini DM använde ett stag vid slutlig

Babyliss Plattång Mini DM använde ett stag vid slutlig

Babyliss Plattång Mini

% Av patienterna med DM jämfört med 44% av patienterna utan DM, gjorde denna skillnad inte statistisk signifikans med siffrorna tillgängliga. Fler patienter med DM använde ett stag vid slutlig uppföljning än patienter utan DM. De patienter som hade en historia av preoperativ hud sår hade högre frekvens av infektioner än de patienter som inte hade hudsår. Vi har inte hittat några signifikanta postoperativa skillnader i AOFAS Ankel Hindfoot Scores mellan de patienter med DM kontra patienter utan DM. I genomsnitt patienter med DM visade en förbättring med 129% och patienter utan diabetes förbättrades med 243%. Med siffrorna tillgängliga, har vi inte kunnat bekräfta vår hypotes att patienter Babyliss Plattång Röd med DM upplevt betydligt lägre kliniska utfall än patienter utan DM. En studie av 100 patienter i varje grupp skulle vara nödvändig för att uppnå Babyliss Plattång Mini tillräcklig makt för att slutgiltigt fast att DM inte hade någon inverkan på det slutliga resultatet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer