You are here: Hem -  Babyliss Plattång Pris CCS acetaldehyd och butyraldehyd av instrumentanalys

Babyliss Plattång Pris CCS acetaldehyd och butyraldehyd av instrumentanalys

Babyliss Plattång Pris

Invånarna som bor i närheten av Sa-sang industriområde (Försäkringskassan) kontinuerligt skadades av illaluktande utsläpp, Babyliss Plattång Pris eftersom 1990-talet. Vi bestämdes koncentrationerna av reducerade svavelföreningar (RSKer) [vätesulfid (H2S), metylmerkaptan (CH3SH), dimetylsulfid (DMS), och dimetyl-disulfid (DMDS)], kvävehaltiga föreningar (NCS) [ammoniak (NH3) och trimetylamin (TMA)], och karbonylföreningar (CCS) [acetaldehyd och butyraldehyd] av instrumentanalys i Försäkringskassan i Busan, Sydkorea från juni till november, 2011. Vi bestämde luktintensitet (OI) baserat på koncentrationerna Ghd Plattång Återförsäljare av luktämnen och bosatt övervakning poster (RMR). Den genomsnittliga koncentrationen av H2S var 10 gånger högre än NCS cert och andra RSC. Bidraget från RSKer till OI var över 50% på alla platser utom A-5 (kemisk produktion) webbplats. I synnerhet A-4 (livsmedelsproduktion) plats visade mer än åtta gånger högre summan av luktaktivitetsvärdet (SOAV) än
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer