You are here: Hem -  Babyliss Plattång Röd från initiala nivåer men minskningen var

Babyliss Plattång Röd från initiala nivåer men minskningen var

Babyliss Plattång Röd

indikerade att SOC innehåll i alla Babyliss Plattång Mini behandlingar minskade från initiala nivåer, men minskningen var betydligt mindre i NPKM (8,7%) och NPKL (10,9%) behandlingar än i NIT (28,3%) behandling. SOC vid 0-15 och 15-30, cm djup var lägst i NIT och CON. De NPKM, NPKL och NPK behandlingar upp till 30, cm jorddjup inspelade betydligt högre SOC än NIT och CON. Tillämpning av balanserad gödsel tillsammans med gödsel (NPKM) eller kalk (NPKL) förbättrad mark aggregering, vätskeansamling jord, mikroporositet och tillgängligt vatten kapacitet och minskad skrymdensitet av marken i 0-30; cm djup över CON. Däremot jord sammanlagda stabilitet, mikroporositet och tillgängliga vattenkapacitet var betydligt lägre i NIT tomter än i CON. Studien visar alltså att markförvaltning i sura Alfisols Babyliss Plattång Röd bör omfatta integrerade användningen av mineralgödsel och organiska gödsel eller kalk för att bevara status organiskt kol och fysiska miljö jord.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer