You are here: Hem -  Babyliss Pro intraoperativ TSC till iPTH förutse kirurgisk

Babyliss Pro intraoperativ TSC till iPTH förutse kirurgisk

Babyliss Pro

BackgroundIntraoperative intakt bisköldkörtelhormon (iPTH) övervakning är användbar i den operativa ledningen av hyperparatyroidism. Nya studier tyder på att mätning av intraoperativa totala serumkalcium (TSC) nivåer kan vara en mer kostnadseffektiv och lättillgänglig metod för intraoperativ vägledning under halsen dissektion än iPTH nivåer, guldmyntfoten. Vi jämförde noggrannheten i intraoperativ TSC till iPTH förutse kirurgisk bot under parathyroidectomy.Patients och methodsFrom September 1, 2001 till 31 oktober 2002 var 88 parathyroidectomies utförts. iPTH och TSC mättes i början av operationen, och vid 5 och 10 minuter efter körtel borttagning. Data jämfördes, och trender analyserades med avseende på avlägsnande av onormal paratyreoideavävnad vilket bekräftas av patologi. Envägs variansanalys användes för att bestämma om minskningar i TSC Ghd Mini Styler var significant.ResultsThe Babyliss Pro menar baslinjen iPTH nivå (418 ± 610 pg / ml) minskade med 70% 5
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer