You are here: Hem -  Babyliss Pro 180 Sublime Touch gener står för MFD och kan

Babyliss Pro 180 Sublime Touch gener står för MFD och kan

Babyliss Pro 180 Sublime Touch

är emot Babyliss Pro 180 Sublime Touch vildtyp indikerade en noterbar förändring i läget för en hot-spot (både inriktning platser i TS) och en ökning av deletionsmutationer. Resultaten stödjer Selby-Sancar tanken att transkriptionskopplade nukleotid excision reparation (TCR) på tRNA gener står för MFD och kan hämmas av snabb transkription. Under interferensen Ghd Plattång av TCR genom snabb transkription emellertid närvaron eller frånvaron av funktionell Mfd protein (transkriptions reparation kopplingsfaktor) kan fortfarande påverka mönstret av mutation, t.ex. ändra positionen för en varm plats i pLS1D. Först när en tRNA promotor moduleras av en MFD tillstånd är transkription i en takt som främjar TCR. Det fanns flera deletionsmutationer med pLS1D mellan direkta upprepningar (som inte finns i pZ189) och en modell för sin produktion av UV-skador föreslås. Spektra med pZ189 i E. coli hade likheter med de som publicerats för UV mutagenes i mänskliga celler, t.ex. mutationer vid positionerna ~124 och 156.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer