You are here: Hem -  Babyliss Värmespolar antal verk som rapporterar utvecklingen av

Babyliss Värmespolar antal verk som rapporterar utvecklingen av

Babyliss Värmespolar

Överhettad ånga har fått mycket uppmärksamhet som en effektiv teknik för torkning ändamål eftersom Babyliss Värmespolar den producerar torkade produkter med hög kvalitetsattribut. Även idag finns det ett antal verk som rapporterar utvecklingen av en matematisk modell av överhettad ånga torkning, de inte använder en numerisk metod för att uppskatta den effektiva fukt diffusiviteten värde (Deff värde) av produkten. Syftet med detta arbete var därför att utveckla en semi-empirisk modell för att skatta Deff värdet av griskött, och för att förutsäga utvecklingen av fukthalt och temperaturen i centrum av skivad fläsk under överhettad ånga torkning. Modellen byggde på mass och energibalansekvationer och delades in i tre perioder: uppvärmning, konstant torkhastighet och fallande torkhastighet period. Det löstes Ghd V Gold med användning av en explicit finit differensmetod och används en galler sökmetod för att uppskatta Deff värdet av griskött. Den förutsagda
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer