You are here: Hem -  Chi Plattång och nonparetic lemmar Design Prospektiv studie

Chi Plattång och nonparetic lemmar Design Prospektiv studie

Chi Plattång

Eng JJ, Chu KS. Tillförlitlighet och jämförelse av viktbärande förmåga under stående uppgifter för personer med kronisk stroke. Arch Phys Med Rehabil 2002. 83: 1138-1144. Mål: Att bestämma test-retest tillförlitlighet över 2 separata dagar för viktbärande förmåga under stående uppgifter hos individer med kronisk stroke och att jämföra viktbärande förmåga hos fem stående uppgifter för de paretic och nonparetic lemmar. Design: Ghd Hårfön Och Plattång Prospektiv studie med en bekväm prov. Inställning: Fristående tertiär rehabiliteringscenter. Deltagare: Femton samhällslevande stroke individer med måttlig motoriken; volontär provet. Interventioner: Ej tillämpligt. Huvud effektmått: Viktbärande förmåga mätt med den vertikala markreaktionskraften under 5 stående uppgifter (stiger från en stol, tyst stående, vikt-shifting framåt, bakåt, i sidled). Resultat: Den viktbärande förmåga var mindre för paretic lem jämfört Chi Plattång med nonparetic lem, men intraclass korrelationskoefficienter var höga (0,95 till 0,99) fo
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer