You are here: Hem -  Chi Plattång Pris uppmärksamhet ATR är den viktigaste etablerade

Chi Plattång Pris uppmärksamhet ATR är den viktigaste etablerade

Chi Plattång Pris

shes den apoptotiska Ghd Plattång Locktång svar. Reaktiva syreradikaler, som genereras efter exponering av däggdjursceller till längre UV-våglängder, kan också framkalla apoptotiska svar. I detta avseende betonas ges till bildandet av 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxiguanosin (8-OxoG), men indirekt inducerade skador såsom lipoperoxid DNA-addukter förtjänar också uppmärksamhet. ATR är den viktigaste etablerade sensor molekyl för UV-inducerad Chi Plattång Pris DNA-skador. Det finns dock tecken på att ATM liksom MAPK vägen spelar också en roll i UV svar genom att aktivera antingen dödsreceptor eller mitokondriell skada vägen. Lägga till mer komplexitet till ämnet, celler under stress drabbas andra typer av processer som kan leda till celldöd. Autophagy är en av dessa processer, med omfattande kors samtal med apoptos. Oavsett de mekanismer, undviker celldöd celler för att föreviga mutationer som induceras av genotoxiska skador. Förståelsen av sådana dödssvar kan tillhandahålla medel för utveckling av strategier för prevention och behandling av cancer.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer