You are here: Hem -  Farouk Chi Plattång att bli lätt eftersom det fortfarande

Farouk Chi Plattång att bli lätt eftersom det fortfarande

Farouk Chi Plattång

En av de mest akuta problemen i detta århundrade är att lösa energiförsörjningen problemet och i synnerhet utvecklingen av fusions energiteknik. Fusion befogenheter solen och stjärnor, men på jorden är svårt att uppnå på ett kontrollerat sätt. Den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER) är den mest tekniskt avancerade maskin där netto energi från fusion planeras att produceras. Farouk Chi Plattång Men detta kommer inte att bli lätt, eftersom det fortfarande finns olösta frågor av plasmainneslutning, reaktormaterial, bränsleförsörjning, och värmebort. Effektiv omvandling av fusionsenergi till Ghd Iv Styler Eller Ghd Gold Classic värmeenergi i en termonukleär reaktor är därför av stor teknisk betydelse och i detta dokument konverterings energi i magnetiskt trånga plasmareaktorer riktar. Kammarväggen som omger plasma är byggd av plasma inför komponenterna och från filt och divertor moduler där fusionsenergi omvandlas till värmeenergi, är tritium produceras, och de externa komponenterna i kammaren är avskärmade från strålning. De användbara material för att bygga kammarväggen komponenterna är låga neutronaktivering stål, eldfast metallegeringar, samt kolfiber och kiselkarbid armerade kompositer. De lämpliga kylmedel av dessa komponenter är höga tryck
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer