You are here: Hem -  Ghd Återförsäljare miljön ekonomin och folkhälsan Den internationella

Ghd Återförsäljare miljön ekonomin och folkhälsan Den internationella

Ghd Återförsäljare

Upptag och utsläpp av ballastvatten från oceangående fartyg bidrar till den globala spridningen av vattenlevande invasiva arter, med negativa effekter på miljön, ekonomin Ghd Återförsäljare och folkhälsan. Den internationella Ballast Water Management konventionen syftar till en global svar. De överenskomna normer för barlastvatten utsläpp kräver barlastvattenbehandling. System baserade på olika fysiska och / eller Babyliss Locktång kemiska metoder utvecklades för ombord installation och godkänd av Internationella sjöfartsorganisationen. Vanligast är kombinationer av högpresterande filter med oxiderande kemikalier eller UV-strålning. Ett välkänt problem med oxidativ vattenrening är bildandet av desinfektion biprodukter, av vilka många visar genotoxicitet, karcinogenicitet eller Ghd Hårfön Bra annan långsiktig toxicitet. I naturliga biota, kan genetiska skador påverka reproduktionsframgång och slutligen påverkar den biologiska mångfalden. Den framtida exponeringen towar
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer