You are here: Hem -  Ghd Återförsäljare Göteborg turister industry An utredning görs om orsaker

Ghd Återförsäljare Göteborg turister industry An utredning görs om orsaker

Ghd Återförsäljare Göteborg

av överanvändning. Konsekvenserna av överexploatering kan innefatta en sänkning av Ghd Återförsäljare Göteborg grundvattennivån, landsänkning, försämrade grundvattnets kvalitet och saltvatteninträngning. Dessa, i sin tur bestämmer levnadsvillkoren i kustområden och effekterna kommer att märkas både av lokalbefolkningen och turister industry.An utredning görs om orsaker och konsekvenser av vattenuttaget från turistnäringen. Resultaten visar att nuvarande nivåer av withdrawl är inte hållbart, och delar av Ghd Pink lokalbefolkningen upplever redan vattenunderskott på daglig basis. I framtiden, om den förväntade ökningen av antalet turister inträffar, trycket på akviferer kommer motsvarande öka. Resultaten kan vara att turismen i området blir ohållbar, vilket kan ha en negativ effekt på den nationella ekonomin och även på den lokala befolkningen och miljön. Ghd Plattång Billigt Därför är en försiktighetsvattenförvaltningsstrategi föreslås.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer