You are here: Hem -  Ghd Butikk av beroende av partikelstorleken Partikeldispersionen grund

Ghd Butikk av beroende av partikelstorleken Partikeldispersionen grund

Ghd Butikk

e koncentrationsfördelning i ett fält flöde är starkt präglat av partikelstorleks ds och medelkoncentrationen utöver detaljerna Ghd Butikk i flödesfältet. De två delarna av partikelspridning, strömningsinducerad spridning och skjuvning-inducerad partikel migration, har motsatta effekter på partikelkoncentration. Shear-inducerad partikel migration orsakar partiklar att koncentrera i lågskjuvande regionen, medan strömningsinducerad partikeldispersion orsakar partiklar att sprida jämnt i flödesfältet. Den skjuvning-inducerad partikel migration är proportionell mot D2S. De två delarna i strömningsinducerad partikeldispersion, partikeldispersion grund av translationell flöde och partikeldispersion grund av rotations flöde, har olika grader av beroende av partikelstorleken. Partikeldispersionen grund translationell flödet är direkt proportionellt mot ds och partikeldispersion Ghd Stockholm grund rotations flödet är proportionellt mot D2S. Sålunda suspension av mindre partiklar tenderar att ha en jämnare fördelning av partiklar i flödet. Eftersom partiklarna inte kan koncentrera sig mer än slumppackningsgränsen, den genomsnittliga partikelkoncentrationen påverkar också fördelningen av partikelkoncentrationen.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer