You are here: Hem -  Ghd Eclipse tre studieområden där florist förändringar visade

Ghd Eclipse tre studieområden där florist förändringar visade

Ghd Eclipse

studieområde med högsta intensitet ledning, överflödet av ogräsarter ökat på Ghd Eclipse vissa platser och indikatorvärdet för grovfoder kvalitet minskat, vilket tyder på att intensifiering hade varit överdriven och hade destabiliserat dessa växtsamhällen. Florist förskjutningar i den fjärde studien regionen, där antalet gårdar hade minskat betydligt, huvudsakligen indicerad extensifiering, särskilt på mer marginella platser. Naturvårds värdet av växtsamhällen (dvs. antal per tomt på arter som indikerar ekologisk kvalitet) minskade i de tre studieområden där florist förändringar visade att förvaltningen hade intensifierats (-0,4 till -0,7 arter) men ökade under fjärde regionen ( 1,1 arter) .Det är slutsatsen att intensifieringen av ledning i de bördiga gräsmarker i de alpina regionerna studerade har varit mindre extrema än i många europeiska låglänta områden, och att utvecklingen har i de Ghd Plattång Locktång flesta fall varit hållbart. Dock tyder bevisen för vissa destabiliserat växtsamhällen som ledningen intensitet är nu för högt på dessa platser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer