You are here: Hem -  Ghd Eclipse Uk korrelera olika makroskopiska och mikroskopiska funktioner

Ghd Eclipse Uk korrelera olika makroskopiska och mikroskopiska funktioner

Ghd Eclipse Uk

Gallblåsan dysplasi och carcinoma (GBDC) varierar kraftigt i förekomst över hela världen. Vi syftar till att fastställa deras förekomst i en irländsk befolkning, för att bedöma inverkan av vävnadsprovtagningsprotokoll vid GBDC diagnos, och att korrelera olika makroskopiska och mikroskopiska funktioner med GBDC. Vi ses i efterhand histologi rapporter om kolecystektomi exemplar Ghd Iv Styler Rea accessioned från 2000 till 2013. Totalt 2522 kolecystektomi rapporter har granskats, från 1860 kvinnliga och 662 manliga patienter. Manliga patienter var signifikant äldre (54,8 vs 46,8 år). Det fanns 29 fall av dysplasi (1,15%) och 12 fall av cancer (0,48%), Ghd Eclipse Uk varav 10 var primära gallblåsan cancer (0,4%). I 83,4% av fallen fanns det patologisk eller radiologisk bevis för gallsten. Histologiska fynd inkluderade kronisk (91,1%) eller akut (15,4%) kolecystit, cholesterosis (10,9%), adenomyomatous hyperplasi (2,1%), xanthogranulomatous Inflamm
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer