You are here: Hem -  Ghd Fra Sverige snabba signalsubstanser glutamat GABA och glycin

Ghd Fra Sverige snabba signalsubstanser glutamat GABA och glycin

Ghd Fra Sverige

I hjärnan, neuroner Ghd Fra Sverige och gliaceller tävlar för upptag av den snabba signalsubstanser, glutamat, GABA och glycin, genom specifika transportörer. De relativa bidrag glia och nervceller till signalsubstansen upptaget beror på Ghd Plattång Lockar de kinetiska egenskaper, termodynamisk koppling Ghd Återförsäljare Stockholm och täthet av transportörer utan också på den intracellulära metabolization eller beläggs med signalsubstansen. I fallet med glycin, som är både en hämmande sändare och en neuromodulator av den excitatoriska glutamaterg transmission som en samagonist av N-metyl D-aspartat-receptorer, gliaceller (GlyT1b) och neuronala (GlyT2a) transportörer skiljer åtminstone tre aspekter: (i) stoichiometries, (ii) omvänd upptags kapacitet och (iii) pre-steady state kinetik. En 3 Na + / 1 Cl / Gly stökiometri etablerades för GlyT2a på grundval av en 2 laddningar / glycin flux förhållande och förändringar i återföring potential transportören aktuell som en funktion av den extracellulära
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer