You are here: Hem -  Ghd Hårfön Bra kvalitet och är toleranta för frekvent

Ghd Hårfön Bra kvalitet och är toleranta för frekvent

Ghd Hårfön Bra

Denna studie undersöker hur florist sammansättning och artrikedom av bördiga gräsmarker i de schweiziska alperna har förändrats under de senaste tre decennierna. Sammanlagt 259 phytosociological relevés i fyra regioner resurveyed efter perioder av mellan 17 och 29 years.Analysis av data visade att florist sammansättningen av Ghd Hårfön Bra gräsmarker förändrats kraftigt under studieperioden, även om faktorn 'tid' förklarade bara en liten del av den totala variationen (2,0-4,1%). Ghd Återförsäljare De förskjutningar i florist sammansättning tolkades som indikatorer på att förändra hanteringen intensitet pga fortsatta förändringar i jordbruksstrukturen. I tre av de studieområden fanns en ökning av arter som är konkurrenskraftiga i näringsrika förhållanden, har hög grovfoder kvalitet och är toleranta för frekvent klippning, vilket indikerar att intensiteten Ghd Plattång Rose Gold i förvaltningen hade ökat. Trots denna uppenbara intensifiering dock de initialt höga medelvärden per tomt för arter nummer (30,7-36,3) och jämnhet (0,72-0,77) ökade främst under intervallet mellan undersökningarna. I
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer