You are here: Hem -  Ghd Hårfön Test och nonparetic sidan bär en genomsnittlig

Ghd Hårfön Test och nonparetic sidan bär en genomsnittlig

Ghd Hårfön Test

r båda benen mellan de två sessioner för alla fem uppgifter. Den framåt vikt skiftande förmåga var särskilt låg i magnitud på paretic sidan jämfört med andra viktskiftande arbetsuppgifter. Dessutom var den framåt tyngd-skift förmåga nonparetic lem också försämras, men i mindre utsträckning. Stor asymmetri var uppenbart när du reser dig från en stol, med paretic lem bär ett medelvärde 296N och nonparetic sidan bär en genomsnittlig 458N. Den viktbärande förmåga under alla fem uppgifter korrelerade med varandra (r range, 0,56-0,94). Slutsatser: Viktbärande förmåga kan mätas på ett tillförlitligt och kan fungera som en användbar resultatmått hos individer med stroke. Vi föreslår att nedskrivningar av den hemiparetic sidan under framåtvikt skiftande och sit-to-stand uppgifter är en utmaning till motorsystem personer med stroke, vilket kan förklara den dåliga balans som ofta observeras i dessa individer. © 2002 av Ghd Hårfön Test den amerikanska kongressen i Ghd Plattång Rea rehabiliteringsmedicin och American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer