You are here: Hem -  Ghd Iv Styler Plattång Medan CPDS är de viktigaste apoptosinducerande

Ghd Iv Styler Plattång Medan CPDS är de viktigaste apoptosinducerande

Ghd Iv Styler Plattång

Däggdjursceller som behandlats med ultraviolett ljus (UV) ger en av de mest kända experimentella system för att visa de biologiska konsekvenserna av DNA-skada. UV-strålning inducerar bildandet av DNA fotoprodukter, främst cyklobutan pyrimidin dimerer (CPDS) och (6-4) pyrimidin-pyrimidon fotoprodukter [(6-4) PPs], som drastiskt försämrar DNA metabolism, som kulminerade i induktion av celldöd genom apoptos . Medan CPDS är de viktigaste apoptosinducerande lesioner i DNA-reparation kompetenta celler, tyder nyligen data som (4/6) PP signalerar Ghd Iv Styler Plattång också för apoptos i DNA-reparations saknande celler. De toxiska effekterna av dessa oreparerad DNA-skador är vanligen associerat med transkriptions blockering, men det finns allt fler bevis som stöder en roll för replikering blockering som apoptosinducerande signalen. Detta stöds av observationer att DNA Ghd Plattång Göteborg dubbel-strängbrott (DSB) uppstår vid platserna för strandade replikering gafflar, att dessa DSBs är potenta inducerare av apoptos och att hämning av S-fasen progression Dimini
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer