You are here: Hem -  Ghd Iv Styler Rea inneboende somites som är ansvariga

Ghd Iv Styler Rea inneboende somites som är ansvariga

Ghd Iv Styler Rea

Bakgrund: I stammen av fågelembryon är neurallist migration genom somites segmentell, med neurallist celler in i rostral hälften av varje somitic sclerotome men undvika caudal halvan. Lite är känt om den molekylära karaktären av ledtrådar -; inneboende somites -; som är ansvariga för denna segment migration av neurallist cells.Results: Vi visar att Eph-relaterade receptortyrosinkinaser och deras ligander är väsentliga för Köpa Ghd Plattång segment migration av aviär stam neurala crest celler genom somites. EphB3 lokaliserar den Ghd Iv Styler Rea rostrala halv sclerotome, inklusive neurallisten, och liganden ephrin-B1 har en kompletterande mönster yttrandefrihet i kaudala halv sclerotome. Ghd Sverige För att testa den funktionella betydelsen av denna slående asymmetri, var löslig ligand ephrin-B1 sätts att störa receptorfunktionen i antingen hela stamvävnadsdelar och neurala cr
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer