You are here: Hem -  Ghd Iv Styler Sverige behandling hade någon effekt på graden

Ghd Iv Styler Sverige behandling hade någon effekt på graden

Ghd Iv Styler Sverige

oocyter blev äldre. Båda cumulus-intakt och cumulus fria äggceller hade liknande (Pu003e 0,05) aktiveringshastigheter när de odlas in vitro, vilket tyder på att hyaluronidas behandling hade någon effekt på graden av äggcellen aktivering. Utelämnande av Ca2 + från hanteringsmediet också hade ingen effekt på aktivering av oocyter. Hastigheten för spontan aktivering av oocyterna odlade i kalciumfritt medium under 6 (9%) och 12, h (16%) var signifikant (P u003c0,01) lägre än den (94%) av kontroll oocyter odlade i Ca2 + - medium, vilket innebär en positiv påverkan av Ca2 + på in vitro aktivering av hamster oocyter. När vi odlade oocyter först i kalciumfritt medium under 6, Chi Hårfön h, och sedan i kalciuminnehållande medium under 6, Ghd Iv Styler Sverige h, 94% aktiverades, vilket är jämförbart med den kurs för ägg kontinuerligt odlade i Ca2 + -innehållande medium. Detta indikerar att inhiberingen av hamster oocyt aktivering i Ca2 + -fri medium är reversibel och kan användas för att styra spontan aktivering av gyllene hamster oocyter.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer