You are here: Hem -  Ghd Iv Styler Vs Ghd Gold Classic tillsammans förklarade 49 9 av den totala

Ghd Iv Styler Vs Ghd Gold Classic tillsammans förklarade 49 9 av den totala

Ghd Iv Styler Vs Ghd Gold Classic

.58, 2,28 och 1,88. Den procentuella variansen förklaras av var och en av de fyra faktorerna var 15,9%, 12,0%, 11,8% och 10,2% respektive, och tillsammans förklarade 49,9% av den totala variansen. Faktor 1 lastas på 'negativa / indragna' fenomen, faktor 2 om 'automatiska' fenomen, faktor 3 om 'repetitiva / echo' fenomen och Faktor 4 om 'upphetsade / resistiv' fenomen. I multivariat linjär regressionsanalys negativa symptom Babyliss Locktång och akinesi förknippades med 'negativa' katatoniska symptom, antipsykotiska doser och atypiska antipsykotika med 'automatiska' Ghd Iv Styler Vs Ghd Gold Classic symptom, längd nuvarande entré, svårighetsgrad psykopatologi och yngre ålder vid insjuknandet med 'repetitiva symtom och ålder, dåligt fungerande och svårighetsgrad av psykopatologi med 'upphetsade' catatonic symtompoängen. Resultaten stödjer senaste rön som fyra huvudfaktorer bakom katatoniska Tecken / symtom på kronisk schizofreni.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer