You are here: Hem -  Ghd Locktång på en föreslagen tillförlitlighet modell är

Ghd Locktång på en föreslagen tillförlitlighet modell är

Ghd Locktång

på två Ghd Locktång olika processorer, (2) de är självständiga arbetsuppgifter, och (3) att utföra sina säkerhetskopior innebär misslyckanden processorerna som deras primära kopior är schemalagda. För uppgifter Ghd Iv Styler Sverige med prioritet, tillåter den nya överlapp systemet säkerhetskopian av en uppgift att överlappa med sina efterträdare 'primära kopior, vilket ytterligare minskar schema längd. Baserat på en föreslagen tillförlitlighet modell, är uppgifter klokt delas processorer för att maximera tillförlitligheten heterogena system. Dessutom är tider för att upptäcka och hantering av ett permanent fel införlivas i schemaläggning systemet. Vi har Köp Ghd Billigt utfört experiment med användning av syntetiska arbetsbelastningar samt en verklig värld ansökan. Simuleringsresultaten visar att jämfört med existerande schemaläggningsalgoritmer i litteraturen, förbättrar vår schemaläggning algoritm tillförlitlighet med upp till 22,4% (med ett genomsnitt på 16,4%) och uppnår en förbättring Perform, en åtgärd som kombinerar tillförlitlighet och schemaläggnings, med upp till 421,9 % (med ett genomsnitt på 49,3%).
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer