You are here: Hem -  Ghd Locktång 32mm uppgift har två kopior planerade på

Ghd Locktång 32mm uppgift har två kopior planerade på

Ghd Locktång 32mm

Feltolerans är en viktig förutsättning för realtidssystem, på grund av potentiellt katastrofala konsekvenser av fel. I denna uppsats undersöker vi en effektiv off-line schemaläggningsalgoritm generera scheman där realtidsuppgifter med prioritet tål en processor permanenta fel i ett heterogent system med fullständiga nätuppkoppling. Arbetsuppgifterna antas vara icke-preemptable och varje uppgift har två kopior planerade på olika processorer och ömsesidigt uteslutna i tid. I litteraturen under de senaste åren, har Plattång Ghd Gold kvaliteten på ett schema tidigare förbättras genom att en säkerhetskopia för att överlappa med andra säkerhetskopior på samma processor. Detta förutsätter dock tillvägagångssätt att uppgifterna är oberoende av varandra. För att möta behoven av realtidssystem där uppgifterna har prioritet, är ett nytt lappande system som föreslås. Vi visar Ghd Locktång 32mm att, givet två Köpa Ghd Stockholm uppgifter, de nödvändiga villkoren för sina säkerhetskopior att säkert överlappar med varandra är (1) deras motsvarande primära kopior är planerade
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer