You are here: Hem -  Ghd Max Styler mänsklig inverkan För det andra har

Ghd Max Styler mänsklig inverkan För det andra har

Ghd Max Styler

I denna studie, publicerad data om Imandra, nordvästra Ryssland, har syntetiserats för att undersöka trender i förorening och återhämtning sjön på grund av förändrade ingångar av tungmetaller och näringsämnen över tid. Rekord av vattenkemi, växtplankton, djurplankton och fisksamhällen har använts för att fastställa status för akvatiska ekosystem hälsa tre distinkta faser av Imandra moderna historia. För det första har bakgrund (referens) förhållanden inom Ghd Situps sjön fastställts för att bestämma sjön förhållanden före mänsklig inverkan. För det andra har en period av försämrade ekosystem på grund av antropogena ingångar av giftiga metaller Ghd Billigt och näringsämnen beskrivits. Slutligen har bevis på sjön återhämtning på Ghd Max Styler grund av senaste tidens minskning av giftiga metaller och näringsämnen utforskats. Förorening av Imandra inleddes på 1930-talet och nådde en topp på 1980-talet. Ökningar i tungmetall och näringstillförsel förvandlade den typiska arktiska ekosystemet. Under förorening fasen, fanns det en minskning i arktiska arter och biologisk mångfald. Under de senaste 10 åren, har föroreningar minskat och sjön har koloniseras av Arktis w
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer