You are here: Hem -  Ghd Plattång Billigt i SOC kan gripas med hjälp

Ghd Plattång Billigt i SOC kan gripas med hjälp

Ghd Plattång Billigt

Intensiv beskärning med konventionella jordbearbetning resulterar i en minskning av markens organiskt kol (SOC) med åtföljande försämring av markens fysikaliska egenskaper. Vissa studier tyder på att denna nedgång i SOC kan gripas med hjälp av organisk gödsel ansökan och förbättrade rutiner näringshantering. Denna studie genomfördes för att ta reda på de långsiktiga Hårprodukter Billigt effekterna av oorganiska gödselmedel, gödsel och kalk ansökan om ekologisk kolinnehåll och fysikaliska egenskaper hos en sur Alfisol (typic Haplustalf) enligt en årlig soja-vete växtföljd. Sex behandlingar nämligen kontroll (CON), Ghd Plattång Billigt kvävegödsling (NIT), kväve och fosfor (NP), kväve, Ghd Återförsäljare Göteborg fosfor och kalium (NPK), NPK plus gödsel (NPKM) och NPK plus kalk (NPKL) från ett långsiktigt gödselmedel Experimentet fortsätter i Ranchi, Indien, valdes för denna studie. Jordprover togs från de valda behandlingarna efter 29 skördecykler och analyseras för fysikaliska och kemiska egenskaper. Resultaten
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer