You are here: Hem -  Ghd Plattång Butik dilemman varav fyra hade konflikten mellan

Ghd Plattång Butik dilemman varav fyra hade konflikten mellan

Ghd Plattång Butik

ObjectiveTo utvärdera sambandet mellan medkännande attityder och tjänstgöringstid i kärlkirurger inför kliniska etiska dilemman (CED) .Subjects och metoder (1) Design: Tvärsnitts. (2) Ämnen: Kärl kirurger (invånare ingår) från de 28 vaskulära undervisningsavdelningar ett europeiskt land. (3) Mått: multidisciplinärt team-designade, strukturerad och självadministrerade frågeformulär bestående av fem kliniska etiska dilemman, varav fyra hade konflikten mellan medkänsla mot en 'liten' eller 'mycket kost' välgörande handling vs en rimlig men mer 'pragmatisk 'fördelning av hälso- och sjukvårdsresurser. Deltagarna uppgav deras grad av överenskommelse med åtta svar som representerar Ghd Sverige Ab de två attityder på en kontinuerlig skala. (4) Statistik: Klusteranalys och logistisk regressionsmodell justerad genom Ghd Plattång Butik confounding factors.ResultsTwo hundra femtiotre kärlkirurger (medianålder 37 år, 74% män) f
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer