You are here: Hem -  Ghd Plattång Göteborg är sådana bedömningsramar samtidigt som det

Ghd Plattång Göteborg är sådana bedömningsramar samtidigt som det

Ghd Plattång Göteborg

ental ingripande tillämpades mellan förtester och eftertester. Interventionen, eller stimulans, bestod av Farouk Chi Plattång DSS utbildning och användning. Det fanns fyra grupper i vårt experiment. Stimulans förblev konstant som vi tog hand för att se till att kursinnehållet samt instruktörerna förblev densamma under vårt experiment. Två var experimentgrupper och två var kontrollgrupperna. Alla fyra grupper gick utbildning i kredithantering mellan för- och eftertester. Resultat från vår forskning visar att medan DSS är effektiv, förbättringar måste göras i den metod för att bedöma sådana förbättringar. Dessutom är sådana bedömningsramar, samtidigt som det är tillräckligt från en DSS-centrerad synvinkel, svarar inte på bedömningen av ett DSS i en organisatorisk miljö. I vår avslutande avsnitt har vi diskuterat hur detta värderande ram kan stärkas för att initiera en aktivitet som gör att den långsiktiga, och möjligen den enda ramen meningsfull, utvärdering för ett sådant system. Ghd Plattång Göteborg
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer