You are here: Hem -  Ghd Plattång Pris tolka hur mer komplexa bioacoustic kommunikationssignaler

Ghd Plattång Pris tolka hur mer komplexa bioacoustic kommunikationssignaler

Ghd Plattång Pris

under 1250 Hz, är rena toner kodas av både tidssynkronisering och spik ränta koder, medan över denna frekvens en fiber förmåga att koda vågformen periodicitet är förlorat och bara en kurs kod dominerar. Dessa gratis representationer Ghd Fra Sverige inom en stämkurva väcker grundläggande frågor som måste lösas för att tolka hur mer komplexa, bioacoustic kommunikationssignaler är representerade i det perifera och centrala hörselsystemet. Och eftersom hörselnervfibrer i Tokaygecko uppvisar tonala känslighet, selektiv frekvensinställning, och iso-intensitet Ghd Gold Classic Styler och iso-frekvens konturer som verkar jämförbara med liknande åtgärder i fåglar och däggdjur, dessa frågor sannolikt gäller de flesta högre ryggradsdjur i allmänhet. Den enklare kopplingsschema Ghd Plattång Pris av reptilhörselsystemet, tillsammans med Tokaygecko s märkliga läten, gör detta djur en bra evolutionär modell där för att experimentellt undersöka kodningen av mer komplexa ljud av kommunikativ betydelse.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer