You are here: Hem -  Ghd Plattång Prisjakt diagenetic processer inklusive cemente upplösning och

Ghd Plattång Prisjakt diagenetic processer inklusive cemente upplösning och

Ghd Plattång Prisjakt

ipitation av stora, dendritiska kalcitkristaller som kännetecknar många fjäder insättningar hela world.Common facies i kalk våren placeringar inkluderar växt, insekt, buske, belagda korn, stalactite, lithoclastic-bioclastic, micritic, flotte, belagd bubbla, och kristallin tuff eller travertin . Växter och mikrober vanligen involverade i utvecklingen av många av dessa facies och säsongsvariationer i kalcit eller aragonit nederbörd är ofta uppenbara. Tidiga diagenetic processer, inklusive cemente, upplösning och omkristallisation, resultatet av ytan källvatten som lätt rinner igenom initialt porösa insättningar, Ghd Plattång Prisjakt och från perkolerar avrinnings waters.As ännu, klarar inget klassificeringssystem universell med hela skalan av kalkfjäder insättningar. De flesta av dagens klassificeringar avspeglar depositionen (er) på vilken de grundades och få försök har gjorts för att utveckla ett system som återspeglar variationerna rör klimat och omfattningen av fyndigheten. Många Ghd Prisjakt aspekter av kalkavlagringar fjäder förblir gåtfull.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer