You are here: Hem -  Ghd Plattång Rose Gold resultaten av retrograd märgspikning IMN för

Ghd Plattång Rose Gold resultaten av retrograd märgspikning IMN för

Ghd Plattång Rose Gold

Tibiotalocalcaneal artrodes (TTCA) har använts för Ghd Plattång Rose Gold bärgning av svår missbildning involverar ankeln och hindfoot. Syftet med denna studie var att utvärdera resultaten av retrograd märgspikning (IMN) för svår fotled / hindfoot patologi i en grupp av patienter med diabetesneuropati och jämföra dem med en kohort av nondiabetic patienter. Vår arbetshypotes var att patienter Ghd Rosa med diabetes mellitus (DM) och neuropati skulle uppleva sämre utfall och fler postoperativa komplikationer än patienter som inte hade DM. Fyrtio patienter i följd (17 med DM och 23 utan DM) som hade en minsta uppföljning av 1 år var i efterhand granskas. Medelvärdet uppföljning var 33 månader och den genomsnittliga AOFAS Ankel Hindfoot Score förbättras avsevärt blankett 19 till 55. Patienter med DM förbättrades i Ghd Återförsäljare Stockholm genomsnitt 24-55 och patienter utan DM förbättrades från 16 till 55. Även om en postoperativ komplikation upplevdes under 59
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer