You are here: Hem -  Ghd Plattång Tips variabler förutom ethoxyresorufin O deethylase glutation S transferas glutationreduktas

Ghd Plattång Tips variabler förutom ethoxyresorufin O deethylase glutation S transferas glutationreduktas

Ghd Plattång Tips

En tvåårig studie på abborre (Perca fluviatilis) i Lake Molnbyggen, Sverige, som ligger i en Ghd Plattång Tips orörd område men med en offentlig soptipp Plattång Ghd Bästa Pris i närheten, har genomförts. Ghd Rettetang Sverige Den mekanistiska synsätt genom en uppsättning biomarkörer under det första året ingick ålder, skick, somatisk tillväxt, lever, gonad, och mjältvikter, och ett antal andra fysiologiska variabler, förutom ethoxyresorufin O-deethylase, glutation-S-transferas, glutationreduktas, katalas, och bildandet av DNA-addukter i levern. Abborre från förorenat sjön Djursjön, som ligger i ett angränsande område dränering, användes som referens fisk. Den mest uttalade effekten var en minskning av gonadosomatic index (GSI) för kvinnor och en motsvarande 36% minskning av män 80%. Fin erosion och grunda öppna sår var också ofta observerats. Biomarkörer och senare kemisk analys användes visade att exponeringen för wel
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer