You are here: Hem -  Ghd Plattång Ullared rösta för kirurgi again Conclusion Majoriteten av

Ghd Plattång Ullared rösta för kirurgi again Conclusion Majoriteten av

Ghd Plattång Ullared

urgery för anastomotic striktur och 23,6% rapporterade om adjuvant terapi. Dessutom 43,2% rapporterade om rädsla för att inte bli botad från cancer. Postoperativ urininkontinens och rädsla för att inte bli botad var förknippade med betydande lägre globala Ghd Eclipse Styler QL poäng Ghd Plattång Ullared och blev som oberoende prediktorer för global QL. Däremot postoperativ erektil dysfunktion, anastomotic striktur och adjuvant terapi inte var oberoende prediktorer. Dessutom skulle 82,1% rösta för kirurgi again.Conclusion: Majoriteten av patienterna skulle välja kirurgisk behandling igen, även om sjuklighet är vanligt efter radikal prostatektomi och kan försämra QL. Särskilt urininkontinens och rädsla för att inte botas är oberoende prediktorer för global QL efter operationen. Därför är kirurgiska tekniker med låg morbiditet begärs samt någon Ghd Tång form av psykologiskt stöd för att klara av existentiell rädsla.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer