You are here: Hem -  Ghd Rea patienter med kronisk schizofreni använder standardiserade

Ghd Rea patienter med kronisk schizofreni använder standardiserade

Ghd Rea

Föregående faktoranalys av katatoni har gett motstridiga resultat av flera skäl, inklusive små och / eller diagnostiskt heterogena prover och ojämförbarhet eller brist på standardiserad bedömning. Denna studie undersökte faktorstrukturen i katatoni i en stor, diagnostiskt Ghd Iv Styler Uk homogent prov av patienter med kronisk schizofreni använder standardiserade ratinginstrument. Ett slumpmässigt urval av 225 kinesiska inpatients diagnosen schizofreni enligt Ghd Rea DSM-IV-kriterierna valdes ut från de längre vistelse avvärjer av ett psykiatriskt sjukhus. De bedömdes med ett batteri av skattningsskalor som mäter psykopatologi, extrapyramidala motorstatus och funktionsnivå. Catatonia bedömdes med hjälp av Bush-Francis Catatonia Rating Scale. Faktoranalys med Plattång Ghd Iv hjälp principalkomponentanalys och Varimax rotation med Kaiser normalisering utfördes. Fyra faktorer identifierades med Egenvärden av 3,27, 2
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer