You are here: Hem -  Ghd Rettetang Sverige medkännande beteende och tjänstgöringstid Kirurger med

Ghd Rettetang Sverige medkännande beteende och tjänstgöringstid Kirurger med

Ghd Rettetang Sverige

rom 26 deltagande undervisning kärl avdelningar (offentliga sjukhus) på enkäten (88% kirurger / avdelning). Klusteranalys identifierades två grupper av kirurger enligt deras mönster av svar: Grupp I (n = 63) var främst Babyliss Värmespolar medkännande medan grupp II (n = 180) var Ghd Plattång Tips främst pragmatiska. Den multivariat analys avslöjas, efter justering för ytterligare privata praktik, om samtalstjänster och karriärstatus, en betydande V-formad relation mellan medkännande beteende och tjänstgöringstid. Kirurger med 8-15 års erfarenhet var minst compassionate.ConclusionsThe yngsta och de mest seniora kärlkirurger var mer benägna att gynna medkännande Ghd Rettetang Sverige attityder när man står inför kliniska etiska dilemman. Även om både medkännande och pragmatiska inställning kan vara legitimt etiskt, får läkarna inte gynnar medkänsla vara i riskzonen för att lämna patienten utan en förespråkare inom sjukvården.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer