You are here: Hem -  Ghd Rosa Plattång diagnostiska prestanda dessa metoder bedömdes med

Ghd Rosa Plattång diagnostiska prestanda dessa metoder bedömdes med

Ghd Rosa Plattång

BackgroundGastroesophageal varicer är närvarande i ungefär 50% Ghd Rosa Plattång av patienter med levercirros. Syftet med denna studie var att utvärdera leverstelhet mätning (LSM), Fib-4, Forns Index och Lok Score som icke-invasiv prediktorer för Esofagusvaricer (EV) .MethodsThis prospektiv studie ingick 65 patienter med HCV-relaterad levercirros. Alla patienter genomgick rutinmässiga laboratorieprov, gående elastograhy (TE) och Gastroskopi. FIB-4, Forns index och Lok Score beräknades. De diagnostiska prestanda dessa metoder bedömdes med hjälp känslighet, specificitet, positivt prediktivt värde, negativa prediktiva värdet, noggrannhet Ghd Plattång Rosa och mottagare i drift karakteristiska curves.ResultsAll prediktorer (LSM, FIB-4, Forns Index och Lok Score) visade statistiskt signifikant korrelation med närvaron och graden av EV. Köpa Ghd Stockholm TE kunde diagnostisera EV vid ett gränsvärde på 18,2; kPa. Fib-4, Forns Index, och Lok Score kunde diagnostisera EV vid cutoff värde
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer