You are here: Hem -  Ghd Stockholm aktivitet För att testa effekten av

Ghd Stockholm aktivitet För att testa effekten av

Ghd Stockholm

hick embryon med igelkotten antagonisten cyklop i olika stadier av utveckling av extremiteter. Vi finner att korta exponeringar mot Shh resultat i specifikation av endast de Ghd Plattång Billig mest anteriora siffrorna och att fler bakre siffror anges sekventiellt med ökande tider av oavbruten Shh aktivitet. För att testa effekten av att begränsa nivån på Shh producerat, men inte exponeringstiden, vi genetiskt modifierade Shh produktion i möss. Som tidigare visats, vilket minskar både koncentrationen av Shh producerades och varaktigheten av Shh Ghd Iv Styler Vs Ghd Gold Classic exponering resulterar i en förlust av posteriora siffror. Vi finner att upprätthålla en låg nivå av Shh produktionen hela normala tidsramen för ZPA signaleringsresulterar i en nästan fullständig restaurering av de bakre-mest siffror. Dessa data överensstämmer med, och ge ytterligare stöd till den modell som koncentrationen av Shh sett och varaktigheten av exponering både bidra till dosberoende specifikation av siffer identiteter, men för de Ghd Stockholm bakre-mest siffror den temporala komponenten är den mer kritiska parametern .
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer