You are here: Hem -  Ghd Sverige I denna uppsats undersöker vi problemet

Ghd Sverige I denna uppsats undersöker vi problemet

Ghd Sverige

I denna Ghd Eclipse Köpa uppsats undersöker vi problemet med att bestämma sammanflytande flöden med minimal trängsel. Ett flöde av en given vara sägs vara konfluenta om vid någon nod hela flödet av varan avgår längs en enda kant. Konfluenta flöden visas i en mängd olika tillämpningsområden som sträcker sig från trådlös kommunikation till evakueringar; i själva verket är de flesta flöden i Internet sammanflytande eftersom Internet routing är destinations based.We överväga enda varusammanflytande flödesproblem, Ghd Iv Styler Rea där vi får en nn-nod riktad Ghd Sverige nätverks GG, ett handfat tt och förnödenheter vid varje nod, och Målet är att hitta en sammanhängande flöde som dirigerar alla leveranser till diskhon och samtidigt minimera den maximala kant trängsel. Vår huvudsakliga resultatet är en approximation algoritm, baserad på randomiserade avrundning, för specialfallet när alla leveranser är enhetliga; algoritmen finner ett sammanflytande flöde med kanten (och ingen
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer