You are here: Hem -  Ghd Sverige Ab men till en annan utsträckning beroende

Ghd Sverige Ab men till en annan utsträckning beroende

Ghd Sverige Ab

ter aktiviteten av produkten. Efter torrsaltning, ades oliver förpackade i HDPE påsar under luft (kontrollprov) och 100; ml / 100; ml CO2. En annan mycket frukt doppades i 1; g / 100; ml lösning av kaliumsorbat för 10, min före packning i samma påsar under aeroba förhållanden. Alla paket var vid 4 och 20 lagras, ° C under en period av 180 dagar. Under lagring, mikrobfloran bestående av jäst, medan inga mjölksyrabakterier, enterobakterier, pseudomonader eller Staphylococcus aureus detekterades som låg vattenaktivitet / hög salthalt gynnar inte deras tillväxt. Vid 4; ° C, Babyliss Plattång St327e befolkningen i jäst sjönk stadigt under lagring, men till en annan utsträckning beroende på packbehandling. Vid 20; Ghd Sverige Ab ° C, endast kaliumsorbat var effektiva Ghd Iv Styler Billig vid undertryckande av jästtillväxt. Alla förpacknings behandlingar förhindrade svamptillväxt vid båda lagringstemperaturer, bortsett från de prover som lagrats i luft. PH, aw och salthalt förändrades inte signifikant under lagring.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer