You are here: Hem -  Ghd Sverige Kontakt ULT är heterogen men det hastigheterna

Ghd Sverige Kontakt ULT är heterogen men det hastigheterna

Ghd Sverige Kontakt

Geofysiska karakterisering av havet-kontinenten övergång (OCT) vid magma fattiga kluven marginaler har främst fokuserat på fastställandet av P våg Ghd Sverige Kontakt hastigheter använder vidvinkel seismiska Ghd Plattång tekniker. Sådana experiment har visat att ULT är heterogen, men det hastigheterna vanligtvis Köpa Ghd Billigt ökar gradvis med djup från, ~; 5,0; km / s överst källare till; ~; 8,0; km / s vid, ~; 5; km djupare, utan stora och plötsliga Moho övergång. Hastigheten varierar med djupet är liknande den i gamla sprickzonen skorpa, och verkar skilja sig från oceaniska skorpan bildas vid ultraslow spridningshastigheter, även provtagning av det senare är begränsad. Typiskt ULT präglas av svagt lineated, låg amplitud magnetiska anomalier; tolkningen av dessa anomalier är fortfarande kontroversiell. Den oceanward gränsen för ULT fortfarande dåligt definierad på många margins.RésuméLa caractérisation Geophysique de la övergångs océan-kontinenten (TOC) au n
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer