You are here: Hem -  Ghd Sweden eventuella inriktningsfotoprodukter på dipyrimidine platser i

Ghd Sweden eventuella inriktningsfotoprodukter på dipyrimidine platser i

Ghd Sweden

Vi har bestämt flera Ghd Plattång Rea mutationsspektra med supF sekvensen efter UV-mutagenes i Escherichia coli. Cellerna var antingen mfd + eller mfd- och odlas i definierat eller komplext medium. TRNA supF-genen uttrycktes från plasmiden pZ189 eller pLS1D (liknande pLS189, en variant av pZ189, men med en tac-promotor för supF). De flesta av de mutationer med antingen plasmid kan hänföras till eventuella inriktningsfotoprodukter på dipyrimidine platser i transkriberade (TS) eller icke-transkriberade (NTS) DNA-strängen med differential egenskaper som är relevanta för reparationsprocessen 'mutationsfrekvens nedgång' (MFD): Ghd Sweden ( 1) med pZ189, riktar platser i TS gynnades över platser i NTS i alla förhållanden utom efter en explicit MFD inkubation Babyliss Värmespolar med MFD + celler, då det fanns en majoritet i NTS; (2) med pLS1D (tac promotor), var det alltid en markant bias för inriktning platser i TS och detta ändrades inte av en MFD inkubation; och (3) med pLS1D, spektra withmfd- celler v
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer