You are here: Hem -  Ghd V Gold som är relevanta för automatisk taligenkänning

Ghd V Gold som är relevanta för automatisk taligenkänning

Ghd V Gold

Denna uppsats ägnas åt problemet med valet av dessa tal signalfunktioner som är relevanta för automatisk taligenkänning. Diskreta funktioner effektspektrum, dvs tecknet och rang-ordningens funktioner hos en bandpassfilterutgång analyseras tillsammans med mer standardiserade funktioner såsom LPC-koefficienter och den korta-tidsspektrum mäts med hjälp av en bandpassfilterbank. Strukturella tidsdomän tal signalfunktioner analyseras också. En jämförelse Ghd Plattång Gold av de funktioner utfördes med hjälp av en icke parametrisk Ghd Butikk (mall matchning) modell av ett isolerat system ordigenkänning. Experimenten var baserade på serbokroatiska siffror som talas av 109 talare. Igenkännings noggrannhet varje tal signalfunktioner etablerades. Strukturen för igenkänningsfel och deras orsaker undersöktes också i förhållande till test vocabulary.ZusammenfassungDer Beitrag ist DEM Problem Ghd V Gold der Wahl der akustischen Merkmale zur automatischen Spracherkennung gewidmet. Die Merkmale welche studiert wurden, umfassen die LPC Koeffizienten, das kurzzeitspektrum bestimmt mit Hilfe einer Filter, diskrete Merkmale wie die Vorzeichen- oder Rangfunktion des Ausgang einer Filter und, schlieβlich, Strukturmerkmale des Sprachsignals. Der
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer