You are here: Hem -  Köp Ghd Billigt representerande 23 och 21 av innehållet

Köp Ghd Billigt representerande 23 och 21 av innehållet

Köp Ghd Billigt

tat visar ca 4,5; GJ Köpa Plattång Ghd energi förbrukas för varje ton torrefied pellets jämfört med 3,3; GJ för konventionella pellets; representerande 23% och 21% av innehållet i pelletsen energi respektive. Om el från förnybara energikällor Ghd Locktång kan användas, kan den fossila fraktionen av inmatad energi minskas till 37% respektive 41%. Produktion och användning av både pelletstyper i sameldning har liknande miljöpåverkan genererar CO2-ekvivalenter utsläpp från el i intervallet 43-45, g, MJ-1. En utsläppsbesparingar på 77% Köp Ghd Billigt kan realiseras genom sameldning torrefied pellets med fossilt kol. Pelletsproduktion uppgår motsvarar 4,3 och 4,2; MJ producerad el för varje kg råvara (torrvikt) och co-bränningsförhållanden (energi basis) i intervallet 1,4-1,8% .Om bara ett läge av produkttransport används torrefied pellet produktion och sameldning befinns generera mindre utsläpp än dess konventionella motsvarighet när transportsträckan är mer än 400, km (lastbil), 1850; km (järnväg) och 25.500; km (fartyg).
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer