You are here: Hem -  Köpa Ghd Usa 77 8 av 473 valbara patienter Kirurgi

Köpa Ghd Usa 77 8 av 473 valbara patienter Kirurgi

Köpa Ghd Usa

Mål: Vi bedömde förekomsten av sjuklighet och bry på kvalitet i livets (QL) efter radikal prostatektomi retropubic för prostata cancer.Methods: Minst 12 månader efter operationen, självrapporterings frågeformulär ifyllda och returneras av 368 (77,8%) av 473 valbara patienter. Kirurgi relaterad sjuklighet utvärderades genom adhoc konstruerat frågorna. QL bedömdes Plattång Ghd Gold av den europeiska organisationen för forskning och behandling av cancer QL kärn frågeformulär (EORTC QLQ-C30). Multivariat och univariat analys samt regressionsanalys användes för att bedöma de bry factors.Results: Postoperativ urininkontinens betydande nog för patienten att använda någon Köpa Ghd Usa form av skydd rapporterades av 27,2%. Efter operation, var 14,2% av preoperativa potenta män kunna få och behålla en erektion tillräcklig Ghd Pink nog för samlag utan något stöd. Totalt 10,6% av de tillfrågade hade genomgått s
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer