You are here: Hem -  Köpa Plattång Ghd av torrefied pelletsproduktion och produkttransporter EU

Köpa Plattång Ghd av torrefied pelletsproduktion och produkttransporter EU

Köpa Plattång Ghd

Torrefiering är en ny teknik som gör det möjligt större sameldning andelen biomassa med kol. Hittills men det har varit en brist på verkliga produktionsdata från pilotskala torrefiering växter. Utan sådana uppgifter eventuella miljöfördelar torrefied pelletsproduktionen är svåra att quantify.In denna studie uppgifter om förbruknings ingångar från en semi-industriella torrefiering anläggning och de fysiska egenskaperna hos producerade pellets används för att analysera energiinsats och luftutsläpp av torrefied pelletsproduktion och produkttransporter. EU hållbarhetskriterier används för att jämföra CO2-ekvivalenter utsläpp från torrefied och konventionell pelletsproduktion med utgångspunkt från skörd av avverkningsrester till slut använda sameldning Plattång Ghd Eclipse pellets med kol. Ett produktionsscenario undersöks i vilken råvaruförsörjning och produktion sker i Finland med Köpa Plattång Ghd sameldning i Spanien. Påverkan av transportavståndet (lastbil, järnväg och fartyg) på miljöpåverkan analyseras för europeisk och representativ nordamerikanska produktionen sites.Re
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer