You are here: Hem -  Plattång Ghd Bästa Pris med matfett deformation och höjningen av

Plattång Ghd Bästa Pris med matfett deformation och höjningen av

Plattång Ghd Bästa Pris

y motsvarar suturen zonen mellan fd Ryukyu och Luzon arcs.In denna modell, föreslår vi att länka, även om de inte är i samma ålder, två stympade backarc bassänger: den aktiva Okinawa tråget till nordost och fd aktiva Tainan backarc avrinningsområde till sydväst. Den tidigare Ghd Hårfön Blogg backarc bassängen förlängas från sydväst om Taiwan till södra Japan och kunde ha inletts nära paleo-platsen för Taiwan så tidigt som eocen-oligocen. Resultatet av kollisionen är trunkering av den antika backarc bassängen associerad med matfett, deformation och höjningen av den antika ytterbågen och relaterade Plattång Ghd Bästa Pris backarc regionen, som ger den grundläggande mekanism i Taiwan berget byggnaden. Denna modell är i överensstämmelse med en moturs rotation av den del av Taiwan som ligger väster om Coastal Range (tillhör Luzon bågen) och en medurs rotation av södra Ryukyu bågen. Jordbävning fokala mekanismer, geodetiska observationer och fördelningen av petrologic och strukturella drag överensstämmer också med den föreslagna arc-båge kollisionsmodell.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer