You are here: Hem -  Plattång Ghd Rosa på alternerande ränder av ephrin B1 kontra

Plattång Ghd Rosa på alternerande ränder av ephrin B1 kontra

Plattång Ghd Rosa

est celler odlade på alternerande ränder av ephrin-B1 kontra fibronection. Neurallist celler in vitro undvek migrera på gränderna i immobiliserad ephrin-B1; tillägg av lösliga ephrin-B1 blocke denna hämning. På motsvarande sätt i hela trunk explantat ades metameriska mönstret neurallisten migrering sönder genom tillsats av Ghd Sweden lösligt ephrin-B1, vilket tillåter inträde av neurallist celler till kaudala delarna av sclerotome.Conclusions: Både in vivo och in Plattång Ghd Rosa vitro, tillsats av lösligt ephrin-B1 resulterar i en förlust av metamera migrationsmönster och en desorganisation av neurallisten cellrörelse. Dessa resultat visar att Eph-familjen receptortyrosinkinaser och deras transligander är involverade i interaktioner mellan neurallisten och sclerotomal celler, medla en hämmande aktivitet som krävs för att begränsa neurala prekursorer till specifika områden i utvecklings nervsystemet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer