You are here: Hem -  Vilken Ghd Plattång Är Bäst mellan herbivor inducerade förändringar i markens fysikaliska

Vilken Ghd Plattång Är Bäst mellan herbivor inducerade förändringar i markens fysikaliska

Vilken Ghd Plattång Är Bäst

eralization beror på balansen mellan herbivor-inducerade förändringar i markens fysikaliska egenskaper och förändringar i kvalitet och kvantitet av resursinsats i jorden näringsväven. Exempelvis kan markpackning av växtätare begränsa syre eller vatten tillgänglighet i våta och torra jordar respektive, särskilt de med en fin textur. Detta kan resultera i en minskning Ghd Plattång Göteborg av kvävemineralisering oavsett förändringar i resurs kvalitet eller kvantitet. I sådana system växtsamhället förskjuts mot arter som är anpassade till försumpning (syrebrist) eller torka, respektive. Däremot jordar med mellanliggande fuktnivåer är mindre känsliga för packning. I dessa jordar, är N mineraliseringstakt främst förknippas med förändringar i resurskvalitet Vilken Ghd Plattång Är Bäst och quantity.We slutsatsen att vår integrerade perspektivet kommer att hjälpa oss att bättre förstå när växtätare upp eller ner jordnärings cykling och öka vår förståelse av hur betade ekosystem.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer